top of page
_edited.jpg

ROG- röd, orange, grön

Visste du att Borlänge Tennisklubb följer Svenska Tennisförbundets tränar plattform Spelutveckling röd (minitennis) orange (orange boll fortsättning) grön (grönboll fortsättning)? Ett verktyg som ger dagligt stöd för klubbens tränare när de tränar målgruppen nybörjare och fortsättningsspelare. Detta säkerställer att det alltid erbjuds ett spelbaserat tennislärande som är speciellt utvecklat och anpassat för barn men också fungerar som ett bra insteg för alla åldrar. I stora drag fokuseras spelbaserat lärande på en harmonisk kombination mellan taktik, teknik och mycket rörelse på tennisbanan. Första fyra stegen sker på röd bana (minitennis, Spelutveckling röd) med smarta boll val. Därefter följer nya steg på orange och grön bana. All metodik är noga beprövat i plattformen samtidigt som den är ett levande verktyg och hela tiden utvecklas i nära samråd med klubbar, regioner och tennisförbundet. Fråga gärna din tränare om hur enkelt och tydligt lärandet sker.

Vitt lila boll.jpg

RÖD

Minitennis 

Steg 1

SvTF Bas Röd bana Golvet (vit boll)

Grundslag: Spelaren kan förflytta bollen i olika riktningar (cross och rakt) för att kunna spela med en kompis.

Nätspel: Spelaren kan fånga en fallande boll.

Starta bollen: Spelaren kan starta bollen i olika riktningar.

Steg 2

SvTF Bas Röd bana Spel med kompis över hinder (lila boll) Grundslag: Spelaren kan spela flera slag tillbaka in i banan genom att kontrollera djupet på sina slag med olika slaghöjder på bollen (efter 1 eller 2 studs).

Nätspel: Spelaren kan fånga bollen i luften (horisontell bana). Spelaren kan läsa och träffa den inkommnade bollen och rikta den mot ett stort målområde.

Starta bollen: Spelaren kan kontrollera riktningen och djupet i slaget för att starta duellen med sikte på hela planen. Starta duellen med underhandskast (båda händerna)

Röd

Minitennis

Steg 3

Matchspel (röd boll)

Grundslag: Spelaren kan vinna poäng genom att kontrollera djupet med hjälp av olika höjder på bollen (efter 1 studs). Spelaren kan också stanna kvar i poängen genom att hantera olika "kriser" samt täcka mindre ytor av banan med lämpligt fotarbete.

Nätspel: Spelaren kan rikta bollen i olika riktningar och med olika djup

Starta bollen: Spelaren kan kontrollera riktningen, höjden och djupet för att starta duellen med sikte på hela planen. Spelaren kan starta duellen med både överarm kast och underarm serve.

Steg 4

Spela ifrån (röd boll)

Grundslag: Spelaren kan vinna poängen genom att kombinera olika bollkvaliteter (höjd, riktning och djup),ta hänsyn till motståndarens position och täcka banan effektivt med ett tajmat split step.

Nätspel: Spelaren kan vinna poängen vid nätet genom att spela bort ifrån motståndaren samt känna av om spelaren befinner sig i en gynnsam eller ogynnsam situation. Täcka mitten med ett tajmat split step.

Starta bollen: Spelaren kan styra riktningen, höjden och djupet för att starta duellen eller skapa fördel med serve+1 samt kontrollera smash efter studs. Spelaren kan starta duellen med *drive-volley som underarmsvariation *bordtennisserve, *kort överserve.

_MG_0112.JPG
Alexandra tävling.JPG

Orange

Nyttja öppna ytan

På den här spelnivån kan spelaren vinna poängen genom att använda olika positioner på banan. När spelaren spelar på orange bana (eller större bana) uppstår en ökad mängd förflyttningar i djupled och sidled. Detta uppstår eftersom spelarna kan använda olika vinklar och stoppbollar för att få sin motspelare ur sin säkerhetszon från baslinjen.

                           Taktiska beslut

• Var ska spelaren placera nästkommande slag beroende av var motståndaren placerat föregående slag?

• När ska spelaren använda sitt starkaste slag?

• När ska spelaren uppsöka nätet för att avsluta poängen? • När och var ska spelaren placera sig för att “täcka” banan optimalt (centrumteorin)?

Grön

Nyttja hela banan

Skillnaden på den här spelnivån är att spelaren framför allt behöver kunna förflytta sig snabbare i djupled eftersom bollarna kommer fortare och studsar högre i spelet på den gröna banan.

                            Taktiska beslut

• När ska spelaren slå vinklade respektive djupa crosslag? • När ska spelaren försvara sig kontra vända försvar till anfall (efter att ha blivit pressad ut i ett hörn av banan)?

• När ska spelaren byta riktning mellan cross och rakt slag beroende av: - Motståndarens position? - Inkommande bolls djup, hastighet, placering, spinn och höjd över nät)?

• När ska spelaren utnyttja motståndarens svagheter?

FF8_3050.jpg
bottom of page